Cung cấp & nạp sạc bình chữa cháy

Phòng Cháy, Chữa Cháy
  • Phòng cháy, chữa cháy  0919 869 869
  • Phòng cháy, chữa cháy  phongchaychuachay
  • Phòng cháy, chữa cháy  pcccanphuong.vn@gmail.com
  • Phòng cháy, chữa cháy  pcccanphuong
Hotline: 0919 869 869

Cung cấp & nạp sạc bình chữa cháy

- AN PHƯƠNG đơn vị cung cấp, nạp sạc bình chữa cháy giá sỉ: Bình chữa cháy khí CO2, bình chữa cháy Bột BC, Bình chữa cháy Bột ABC, Bình chữa cháy Bọt Foam....!

Cung cấp & nạp sạc bình chữa cháy
- AN PHƯƠNG đơn vị cung cấp bình chữa cháy giá sỉ: Bình chữa cháy khí CO2, bình chữa cháy Bột BC, Bình chữa cháy Bột ABC, Bình chữa cháy Bọt Foam....!
Cung cấp & nạp sạc bình chữa cháy


- Bình chữa cháy khí CO2 3kg MT3
- Bình chữa cháy khí CO2 5kg MT5

- Bình chữa cháy khí CO2 24kg MT24 (dạng xe đẩy)
- Bình chữa cháy bột BC 4kg MFZ4
- Bình chữa cháy bột BC 8kg MFZ8
- Bình chữa cháy bột BC 35kg MFZ35 (dạng xe đẩy)
- Bình chữa cháy bột ABC 4kg MFZL4

- Bình chữa cháy bột ABC 8kg MFZL8
- Bình chữa cháy bột ABC 35kg MFZL35 (dạng xe đẩy)
- Bình chữa cháy bọt Foam 9 lít
- Bình chữa cháy bọt Foam 50 lít (dạng xe đẩy)

NẠP SẠC BÌNH CHỮA CHÁY giá sỉ: Bột BC, Bột ABC, Khí CO2, bọt Foam:
 - Quý khách Cần thêm thông tin thiết bị PCCC Vui lòng gọi 0919.869.869 A.Khoa

      
      
Cung cấp & nạp sạc bình chữa cháy


 
0919 869 869